Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Jogi háttér

 

A vonatkozó törvényi hátér: 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet és 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”).

A szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó – ha a Szolgáltató szolgáltatásait illetve termékeit igénybe kívánja venni – köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) feltételeit, amit a megrendelőlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

 1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződés, mely fizetési kötelezettséggel jár a felhasználóra nézve.
 2. Felhasználó jelen szerződést könyvrendelés esetén a megrendelőlap „KÜLDÉS” gombjára való kattintással illetve szolgáltatások esetén az email-en kapott tájékoztató levélben föltüntetett jelentkezési lap kitöltésével, Balogh Beáta Egyéni Vállalkozóval, mint Szolgáltatóval megköti.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató weboldal neve: www.asztrocentrum.hu

A szolgáltató neve: Balogh Beáta EV.

Székhely: 6640 Csongrád, Darányi Ignác utca 15.

Adószám: 68241812 – 1 – 26

Elérhetőség: info@asztrocentrum.hu

 

Tárhely szolgáltató: DiMa.hu Kft, 4026 Debrecen, Honvéd utca 1/A 1/1, Tel.: 06 – 52/322 – 121

 

Hírlevélküldő: ListaMester szoftver tulajdonosa és üzemeltetője: Bithuszárok Bt. Biatorbágy. Cégjegyzékszám: 13-06-065996. E-mail:info@bithuszarok.hu

 1. A vállalkozás panaszkezelési módja email-en történhet az info@asztrocentrum.hu email címen.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megválogassa ügyfeleit. Ennek értelmében, indoklás nélkül megtagadhatja egyes ügyfelek kiszolgálását. Ez esetben a jelentkezés után email-en értesítést küld az ügyfélnek, hogy nem kíván vele együttműködni, melyben egyértelműen kinyilvánítja, hogy egyoldalúan eláll a szerződéstől. Abban az esetben, ha az érintett ügyfél már átutalta a szerződés ellenértékét, a szolgáltató azt haladéktalanul visszaküldi számára.

 

 1. Szolgáltatások, azok kiválasztása, igénybevétele, megrendelések, árak és díjfizetés

 

 1. Szolgáltatások és azok kiválasztása

A weboldalon elérhető szolgáltatások köre személyes és online tréningeket és tanácsadást illetve időszakosan személyes és csoportos előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz.  Időszakos jelleggel néhány előadás letölthető formátumban, vagy online megtekinthető formátumban is megrendelhető, megtekinthető.            Minden eseményre kizárólag az ahhoz tartozó leírásnál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk, a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével, eseményekként eltérhetnek egymástól.

 1. A szolgáltatások és termékek igénybevétele, megrendelése

A megrendelhető képzések, szolgáltatások tekintetében a weboldalon az adott esemény leírásánál megtalálhatóak az események vagy szolgáltatások részletei. A Felhasználó elolvashatja az eseménytípus vagy szolgáltatás ismertetőjét – amennyiben az esemény időponthoz kötött – az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat, esetenként akciós árakat. A Kapcsolat menüpont alatt megírja részvételi szándékát, melyre a Szolgáltatótól válasz e-mailt kap az esemény vagy szolgáltatás még pontosabb részleteivel, illetve a fizetési információkkal. Amennyiben a Felhasználó erre az email-re válaszolva kitölti jelentkezési lapját, azzal megrendelését leadja, ezért jelen ÁSZF feltételei érvénybe lépnek. A termékek vagy letölthető anyagok esetében a felhasználó a Megrendelőlap kitöltésével és a KÜLDÉS gombra való kattintással egy lépésben megrendelheti az általa választott terméket, mellyel egy időben az ÁSZF feltételei érvénybe lépnek. A felhasználó egy visszaigazoló email üzenetet kap az általa megadott email címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról.

 

 • A tréningek, rendezvények, események, termékek díjai, fizetési módok és fizetési adatok

 

 1. A tréningek, rendezvények, események, termékek díjai, fizetési módjai

1/1. A Megrendelőnek lehetősége van – ha ezen igényét írásos formában előre jelzi a Szolgáltató felé – részletfizetési lehetőséget kérni. A Szolgáltató írásos belegyezésével egy egyéni megállapodás jön létre a díjfizetés ütemezéséről. A részletfizetés maximum 3 részletben történhet, az 1. részletet a megrendeléstől számított 8 napon belül a Megrendelő köteles kiegyenlíteni, az utolsó részletet legkésőbb a megrendelt szolgáltatás teljesítésének napján köteles megfizetni. A Szolgáltató fenntartja a jogot részletfizetés esetén, hogy az aktuálisan meghirdetett ártól eltérő árat és fizetési feltételeket szabjon meg a részletfizetést igénylővel szemben.

1/2. Az eseményeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatokkal), valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően.

1/3. A Felhasználó az események, tréningek és a termékek díjait a visszaigazoló levél utasításait követve tudja kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok eseményenként és termékenként eltérőek lehetnek és egyes esetekben postaköltséget is tartalmazhatnak. A szállítási és fizetési módok megváltoztatására a Szolgáltató fenn tartja a jogot! Az események aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az Érdeklődő az adott esemény saját aloldalán is tájékozódhat.

1/4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

1/5. A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét jelen ÁSZF szerint papír alapú számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott címre elküldi vagy személyes kapcsolat esetén, a helyszínen átadja! A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et módosítva, amikor azt úgy látja célravezetőnek, elektronikus számlázásra térjen át.

 

 1. Fizetési módok adatok

 

1/1. Elfogadott fizetési módok: előre utalás vagy személyes tanácsadás, helyszínen történő könyvvásárlás esetén illetve időszakos jellegű személyes programok esetében, a Megrendelővel előre egyeztetve készpénzes fizetés

1/2. Fizetési adatok

/Megjegyzés: Felhívás a felhasználó részére: utalását ne kezdje meg addig, amíg nem rendelt vagy nem jelentkezett szolgáltatásra vagy programra!/

a.) Banki átutalás esetében (forintban történik)

Balogh Beáta EV

Erste Bank Hungary

11600006 – 00000000 – 41550825

b.) Készpénzzel a helyszínen forintban (személyes tanácsadás, helyszínen történő könyvvásárlás esetén illetve időszakos jellegű személyes programok esetében, a Megrendelővel előre egyeztetve)

 

 1. Szolgáltatási jogviszony

1/1. A Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony és a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a tréninggel, rendezvénnyel, termékkel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

1/2. A Felek között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
– bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
– automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
– felek közös megegyezésével;
– felmondással

1/3. Az esemény megkezdése előtti 15. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

1/4. Amennyiben az Ügyfél az esemény vagy tréning díját – részletfizetés igénylése esetén az 1. részletet – a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (8 napon belül) nem fizeti meg, úgy e szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a rendezvényen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

A Felek közös megegyezéssel e jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
 3. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg az időpont – vagy a helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.
 5. A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be. A Szerződésmódosításról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
 6. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az események listaáraiból. Az akciók feltételeiről és időtartamáról a weboldalán tájékoztatást nyújt. A weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.
 7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és e kedvezményekről nem köteles a weblapján felvilágosítást nyújtani.
 8. A különböző vásárlásra jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározott kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak (pl. Olvasó Kupon). Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító kuponok értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Vásárló elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni azt.
 9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a weblapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

 

 

 1. A Megrendelő Ügyfél jogai és kötelezettségei

1.Az Ügyfél (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett eseményen, tréningen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatásokat igénybe venni. A Résztvevő jogosult a rendezvényen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

 1. Néhány tréning jellegű rendezvényen a résztvevőnek lehetősége van a megszerzett tudás alapján „záró munkát” bemutatni, annak eredményéről névre szóló oklevelet kérni. Ezen igazolás azonban nem minősül hivatalos képzési igazolásnak, ezt a Résztvevő tudomásul veszi!
 2. Az Ügyfél köteles a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.
 3. Az Résztvevő mind a személyes, mind az online csoportos rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

 

VII. Joglemondás

A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi probléma, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

 

VIII. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning szerzőjének jogai:

1/1. A tréning megkezdése előtt 14 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, (tehát a teljesítés előtt!) az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő 8 munkanapon belül a Szolgáltató által a Megrendelő felé.

1/2. A tréning megkezdése előtt 14 napon belül a tréning a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra, beszámítható másik tréningrészvételbe, írásos kérés alapján.

1/3. A tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban az info@asztrocentrum.hu email címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 48 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került.

1/4. A szolgáltatás teljesítése utáni esetben: A Megrendelő nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződés-felmondási jogával élni, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § a) bekezdése értelmében. Összegezve: a rendelet értelmében a Megrendelő a tréning után már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási joggal, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

 

 

 1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog termék esetén:

A magánszemély Megrendelőt termék rendelése esetében megilleti a 14 napos elállási illetve szerződés felmondási jog. A szerződés felmondását vagy a szerződéstől való elállási szándékot szöveges email-en jelezheti az info@asztrocentrum.hu email címen. Az üzenet tárgy mezőjébe be kell írni, hogy „elállás” vagy „felmondás” vagy „lemondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontját, a megrendelő nevét és a tényt, amely szerint a felhasználó eláll a szerződéstől. Ha a szolgáltatás igénybe vevője nyomtatott könyvet vásárolt, amelyben nem szerepel dedikálás, illetve ha az egyértelműen sértetlen, újszerű állapotban van, saját költségén visszaküldheti, és a Szolgáltató visszautalja a könyv árát.

A nem magánszemély felhasználó részére cégnévre/vállalkozásnévre kiállított számlát kérő ügyfeleket a törvény értelmében nem illeti meg a 14 napos elállás joga.

 

 1. Szerzői és szomszédos jogok

 

1.Az Asztrocentrum tréningjeinek, könyveinek és a weblap cikkeinek jogtulajdonosa: Balogh Beáta EV. A Megrendelő vagy Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

 1. A Facebook oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, ezért a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való közlése csak Balogh Beáta EV engedélyével lehetséges.

3.A Résztvevő beleegyezik, hogy a tréningen elkészült munkáit a Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

 1. A Résztvevő tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a rendezvényeken a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, video anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, video felvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, e kéréseknek a Szolgáltató természetesen igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

 

 1. Elérhetőség

 

info@asztrocentrum.hu

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő, Megrendelő vagy Jelentkező javára eltérjen.

 

Csongrád, 2018.08.26.